Olav Thon Gruppen med kraftig resultatnedgang

foto