Har sendt ut farevarsel. - Det blir vått dei neste dagane

foto