Ville kjøpe tomter for servicebygg og badeplass. Slik gikk det da politikerne behandlet saken

foto