Høye kostnader for fylkesveiene etter to runder ekstremvær

foto