– Jeg tror ikke folk var klar over hvor mye penger vi kunne ha med oss enkelte dager. Folk brukte jo oss som bankfilial

foto