Roger er på overtid - dette er status for bensinstasjonen