Ønsker å kjøpe leiligheter for 16 millioner kroner

foto