92 elevar blir bedne om å søke på nytt – desse tilboda foreslås nedlagt i Surnadal, Sunndal og Tingvoll