Er betinga optimister - flere permitterte tilbake i jobb

foto