Fire personer vil ha jobben som fagarbeider vei, vann og avløp