Fylkesvegen slår sprekker. Dette sier vegeieren

foto