Vil unngå forgubbing – vil hjelpe ungdom til å ta storlaksen

foto