NY BOK: Randi Lysø i Surnadal Husflidslag presenterer og selger den nye boka om nordmørssaum på Mega i Surnadal torsdag. Foto: Rita Aarnes

Boka "Nordmørssøm - i ny og gammel drakt" er historia om nordmørssaumen. Ei helt ny og innholdsrik bok utgitt av husflidslaga på Nordmøre med støtte av mange aktører innen lokalt nærings- og foreningsliv. Redaksjonen for boka har bestått av Randi Lysø, Gunda Meringdal Hanem, Rannei Rødseth, Åse Grethe Uran og Anbjørg Vebenstad.

– Vi har arbeidet i rundt tre år, så dette har vært et langt lerret å bleke, forteller Randi Lysø i Surnadal Husflidslag.

Boka er illustrert med mange vakre bilder som viser nye som velbrukte plagg, skjorter, duker og andre tekstiler der teknikken er brukt. Et variert utvalg av skatter er hentet fram fra heimer i bygd og by rundt om på Nordmøre, og er alle bidrag til å overlevere denne håndarbeidsteknikken til framtidige generasjoner.

Nordmørssaumnen er sydd på hvitt stoff i lin eller bomull, og det går fram av boka hva den ble brukt til både før i tida og i våre dager. En finner også beskrivelser av sømarter som er brukt, og eksempler og forklaringer på framgangsmåte er tatt med slik at folk kan la seg inspirere til å prøve selv.

– Kanskje kan vi inspirere noen til å lære seg nordmørssaum, det hadde vært artig om vi greide det, smiler Lysø.

Siden linstoffet er en viktig del av nordmørssaumen, er det også tatt med en del om lin og lindyrking i gammel tid i boka. Likeså er Krivi Vev omtalt, ettersom mye av linstoffet som brukes i nordmørssaumen i dag er hentet nettopp fra denne bedriften på Tingvoll.

En så omfattende bok kunne ikke blitt til om det ikke var for ildsjelene. Her har redaksjonen hatt god hjelp av flere, understreker Randi Lysø.

– Vi har hatt svært god hjelp av Margrete Ansnes i Bøfjorden og Guro Walseth på Ålvundeidet, og flere andre som har gjort en kjempejobb for å bidra til å bevare kunnskapen om nordmørssaumen for ettertida, sier husflidslagslederen i Surnadal.

Boka om nordmørssaumen kan fås ved henvendelse til de nevnte redaksjonsmedlemmene, i bokhandelen og hos Husfliden. Torsdag vil Lisbet Ranes og Randi Lysø presentere og selge boka på stand på Mega i Surnadal.

– Vi håper boka vil bli til glede og nytte for mange. Intensjonen vår har vært at den skal være en opplysende lærebok for den som vil sy nordmørssaum, men også en bok å hygge og glede seg over. Vi er stolte over å bidra til å ta vare på den flotte nordmørssaumen for ettertida, sier Randi Lysø.