Foto: Magne Lillegård

Grunnboring i tomta til nye Halsa skole viser at uteområdet rundt skolen må tilføres mer masse enn tidligere beregnet.

Totalkostnaden for tomtearbeidene er nå på 7,5 millioner kroner. 1,5 millioner kroner dyrere mer enn planlagt.