AF Gruppen hadde det nest laveste tilbudet da det var anbudsåpning for tunnelprosjektet tidligere i sommer. Lavest lå NCC, med et tilbud på 530,5 millioner kroner. mens AF Gruppen hadde et tilbud på 573 millioner.

– Tilbudet fra NCC er avvist, forteller prosjektleder Per Bjørn Gjelsten i Statens Vegvesen.

– Det var under gjennomgang og kontroll av tilbudene vi oppdaget at en del av prisingen i tilbudet fra NCC er gjort på en slik måte at det ikke er i samsvar med kravene som stilles i konkurransegrunnlaget. Vi oppdaget prising på ned i én krone på enkelte deler av tilbudet. I konkurransegrunnlaget vårt krever vi at priser skal være reelle, men det er klart at én krone ikke er reelt, sier han, og legger til:

– Dermed er det vel snakk om det som kan kalles «taktisk prising».

NCC var den eneste av tilbyderne som hadde gjort det på denne måten.

AF Gruppen fikk dermed en uventet og positiv overraskelse da de likevel ble innstilt som entreprenør for prosjektet:

– Det gleder oss. Dette er en stor og viktig kontrakt for oss, sier konserndirektør anlegg i AF Gruppen, Arild Moe, til Driva.

Arbeidene omfatter tunnelarbeider, sprengning, masseflytting og komplett vegbygging inkludert asfaltarbeider. Planlagt oppstart er satt til september 2011, og prosjektet skal ferdigstilles innen juni 2014.

Les mer i papirutgaven fredag.