I slutten av februar måtte Nordvest Taxi As, som har transportøravtale med størstedelen av drosjene i Møre og Romsdal, fortelle Helse Midt-Norge at de ikke kunne levere tilbud på pasienttransporten i fylket etter at nåværende avtale løper ut 30. juni i år. Årsaken til dette var at de kravene som helseforetaket stilte, og de prisene som ble tilbudt, ikke gjorde det regningssvarende for drosjene å inngå avtale.

Det viste seg at ingen leverte tilbud i første omgang. Nå har helseforetaket hatt forhandlinger, både med Nordvest Taxi og med andre mindre transportører. Det er gitt visse lettelser på betingelsene som ble stilt i det opprinnelige konkurransegrunnlaget. Det er likevel ikke i nærheten av det som må til for at det skal være forsvarlig å inngå en avtale, mener styret i selskapet.

Styret møttes mandag 26. mars, og behandlet situasjonen etter at helseforetaket reviderte konkurransegrunnlaget sitt. Styret sier i en uttalelse som er sendt til Helse Midt-Norge:

- Vi kan ikke se at det er tatt hensyn i noen vesentlig grad til de punktene vi tok opp i brevet vårt av 27. februar 2012 til Helse Midt-Norge. Vi er dermed i en situasjon hvor vi heller ikke nå finner det regningssvarende å gi tilbud på pasienttransporten i fylket vårt.

Dermed er det fortsatt helt uklart hva som skjer med pasienttransporten fra andre halvår i år.

- Muligens kommer det et nytt konkurransegrunnlag. I så fall får vi håpe at det gir muligheter til å levere et tilbud som drosjene kan leve med. Pasienttransporten er viktig for oss, og vi ønsker å utføre den. Men da må det være på vilkår som gir oss muligheter til å drive regningssvarende for drosjeeierne våre, sier daglig leder i Nordvest Taxi As, Steinar Nilsen.