Rindal vel understreker at de ikke vil tenne sankthansbål før horndykkermor og unger har forlatt reiret. Dette flotte bildet av horndykkeren på Igltjønna er tatt av Peder Storholt. Foto: Peder Storholt

– Vi er sjølsagt fullt klar over at vi har et par horndykkere som hekker ved Igltjønna, og er helt bevisst på ikke å herje med sjeldne fuglearter, presiserer Elmer Talgø i Rindal Vel.

Bakgrunnen for denne presiseringen er at naturfotograf Steinar Melby gikk ut i Driva på fredag og fryktet for at Rindal Vel ville tenne sankthansbål like ved reiret til horndykkerparet.

Talgø beroliger Melby med at det helt klart ikke vil bli tent noe bål før horndykkermora og ungene har forlatt reiret.

– Vi har rådført oss både med ornitologer og med miljøkonsulenten ved Rindal kommune om hvordan vi skal forholde oss til fuglene, og har fått på det rene at vi ikke gjør noe som kan forstyrre dem, sier han. Ornitologer holder stadig øye med reiret, og vil varsle når sankthansbålet kan tennes uten å gjøre skade.

Fra Statens Naturoppsyn har bekymringen vel så mye gått på stor pågang i hekketida av nærgående naturfotografer.