Eiermøtet i Svorka Energi brukte mesteparten av tiden på mandag på uroen i selskapet den siste tiden. Ordfører i Surnadal Mons Otnes er representant for den største eieren i Svorka, nemlig Surnadal kommune (41 prosent). Som talsmann for de fire eierne opplyser han at de under møtet fikk en lang og god orientering fra styret om det som har foregått i selskapet i den senere tiden. – Åpenhet fra styret og at eierne blir informert er svært viktig i en sak som har vært av så stor allmenn interesse, sier Otnes. Han anser det også som viktig at de brukte tiden til å få lagt alle kortene på bordet og at alle representantene for eierne fikk svar på de spørsmålene de hadde til styret. – Vi eierne er godt fornøyd med den informasjonen som kom, og såvidt jeg har kunnet bringe på det rene var det ingen som satt igjen med ubesvarte spørsmål etter møtet, sier han. Styret ga uttrykk for at de har fått tilbakemeldinger på mangelfull informasjon. Med den informasjonen som nå ble gitt ble eierne enige om at de fortsatt har tillit til styret i Svorka. – Vi - styret sammen med de fire eierne - ble enige om å be om en forvaltingsrevisjon. Denne skal legges fram for eierne for å gi visshet om at styret har foretatt en forsvarlig behandling av situasjonen i selskapet, sier Otnes. Hvem som skal foreta revisjonen er ikke klart. Les mer i papirutgaven onsdag.