Sunndal Næringsforening og Sparebank1 SMN stiller med tungvektere innen næringsliv og politikk til møte om utviklingskraft, kommunereform og regionstruktur på Sunndalsøra.

– Kommunereformen, utviklingskraft og hvordan skape en best mulig arbeidsmarkedsregion er sentrale stikkord når Sunndal Næringsforening og Sparebank 1 SMN på Sunndalsøra inviterer til åpent møte i Sunndal kulturhus mandag 18. mai.

Asbjørn Tronsgård i næringsforeningen sier det er et ønske om å bidra i samfunnsdebatten som er bakgrunnen for møtet.

– Utgangspunktet vårt er at vi ønsker å skape vekst mellom byene som omkranser oss. Næringslivet sakner næringslivsengasjement fra politikerne når det blant annet gjelder kommunereformen. Der er det et stort fokus med mange utredninger og mulige friere fra ulike kommuner. Vi ønsker oss et tydeligere signal fra sentrale politikere til gjennomføringen av reformen. Vi synes det er lite fokus i debatten på hva som kan gi utviklingskraft til næringslivet. I Sunndal snakker vi om nullalternativet. Blir vi i tilfelle for svake? Det kan også være greit å få synspunkter på om en stor kommune sett på mer interessant enn en mindre for etablering av næringsvirksomhet. Det er mange spørsmål rundt dette vi ønsker å få belyst under det åpne møtet, sier Asbjørn Tronsgård i næringsforeningen og Gøril Berntsen i Sparebank 1 SMN.

De har engasjert Eli Arnstad, konsernbanksjef i Sparebank1 SMN og kjent Sp-politiker fra Nord-Trøndelag til å innlede. Det skal også kommunikasjonsdirektør og tidligere Høyre-politiker Marwin Wiseth i samme bank, gjøre. I panelet sitter også Jan Erik Larsen, Ingrid Sara Grimstad Amundsgård og Asbjørn Tronsgård. Møteleder er Per Helge Malvik.