Mens sunndalsmannen var bortreist, lekket det vann fra en vannledning til isbitmaskinen i kjøle- og fryseskapet hans. Nå har tingretten konkludert med at den eneste rimelige forklaringen er at mannen sjøl påførte et kutt i ledningen før han reiste bort.

Det var i januar i fjor mannen og samboeren hans dro fra boligen på Sunndalsøra for å besøke familie et annet sted i landet. Ytterdøra ble låst med kodelås. Et par dager seinere fikk han melding via en app på telefonen om et mulig strømbrudd i boligen. En slektning dro til boligen for å sjekke, fikk opplyst koden til døra og tok seg inn. Han la straks merke til at det var vannlekkasje på kjøkkenet, og stengte hovedkranen.

Det hadde oppstått skader på blant annet kjøkkengulv og himling samt egger og gulv i kjeller.

Kostnadene for å utbedre vannskadene ble noen dager seinere anslått til nærnere 87.000 kroner.

Mannens forsikringsselskap avslo å utbetale erstatning for vannskaden, og mente at mannen sjøl hadde forårsaket skaden.

Undersøkelser etter hendelsen viste at ledningen hadde blitt kuttet, med kniv eller annet kuttverktøy.

- Det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at slangen er blitt skåret delvis over, heter det i dommen i Nordmøre tingrett.

- Slangens hardhet og merkene i kuttet viser at kuttet er påført med vilje.

Retten fant ingen holdepunkter for at andre kan ha vært inne i boligen.

- Etter dette kan ikke retten se at det kan være noen annen rimelig forklaring enn at (...) har påført kuttet i slangen og at han således forsettlig framkalte forsikringstilfellet, heter det i dommen.

Forsikringsselskapet ble frifunnet i Nordmøre tingrett.

Sunndalsmannen må betale nesten 130.000 kroner i sakskostnader til forsikringsselskapet.