Fleire fagmynde støttar Krister Øvreviks krav til tunnelpåslag