Eks-ordfører i Rindal, nå rekrutterer, John-Ole Aspli er valgt som ny styreleder i OrkideNett AS. OrkideNett er en paraplyorganisasjon for Neas Bredbånd, SuCom og SvorkaAksess og leverer bredbåndtjenester til 13 kommuner i Romsdal og på Nordmøre (Orkide-kommunene) pluss noen bedrifter utenom.

- Publikum kjenner nok best de enkelte eierselskapene, men samarbeidet de tre selskapene mellom gjennom OrkideNett har muliggjort en storstilt fiberutbygging, sier avtroppende styreleder Per Helge Malvik.

Å være bredbåndsmessig knyttet sammen betyr for de 13 eierkommunene en unik mulighet til å samordne tjenester og utføre tjenester for hverandre. Bedrifts- og privatkunder i de tre selskapene nyter også godt av samarbeidet i OrkideNett ved at det sikrer dem tilgang til fiberbredbånd.

- Fortsatt vil bredbåndsdekningen være ispedd en del radiokommuniksjon, men en gang i framtida kan det tenkes alle kunder har fiber via strømnettet, sier leder Håkon Solvik i SvorkaAksess.

Lavspent fiber

- Til de deler av Sunndal med radioskygge, leverer vi fiberbredbånd via lavspentnettet og sikrer dermed kommunikasjon og TV. Et arbeid vi fortsetter med, sier daglig leder Jørund Kvande i Sunndal Energi, eier av SuCom.

OrkideNett er ti år. Hvert tredje år blir deres nettleveranse til de 13 Orkide-kommunene lagt ut på anbud. Orkide er inne i sin tredje kontraktsperiode og tenker i den å fortsatt levere gode tjenester til god pris.

- Ingen av de andre nettleverandørene viser interesse for å bygge fiberbredbånd utenfor de store sentra i regionen, det er det kun vi som gjør, sier Håkon Solvik.

OrkideNett omsetter sammen med eierselskapene for 100 millioner kroner, har 40 ansatte og 19.000 kunder totalt på Nordmøre og i Romsdal.

- Vår satsing og oppbygging av fire kontorer i fylket er gjort mulig gjennom vårt samarbeid med OrkideNett, sier daglig leder Frank Rødseth i Serit IT Partner Møre.

Koordinerende styreleder

OrkideNett er en paraplyorganisasjon uten ansatte. John-Ole Aspli overtar rollen som koordinator av det arbeidet de tre eierselskapene gjør hver seg og sørger for å få det kanalisert gjennom selskapet han blir styreleder for. Aspli mener deler av OrkideNetts suksess kan tilskrives eierkommunene som i sin tid tok sjansen på å stå bak initiativet.

- Hvor bra det blir framover vil bare tiden vise, sier Aspli.

Per Helge Malvik takker for seg etter eget ønske. Han har vært med siden starten for ti år siden. Overlappingen skjedde på styre- og eiermøtet samt generalforsamlingen i Surnadal onsdag.