Trondheimsterminalen AS blir navnet på den nye storterminalen. Eiere blir Toten Transport på Raufoss, Surnadal Transport Partner, Lomundal Transport på Kyrksæterøra, Dybwad Transport i Trondheim og Leif Sand Transport på Levanger.

Daglig leder i STP, Atle Norli, understreker behovet for å kunne styre godsstrømmen inn og ut av Trøndelag. Dette kan ikke gjøres godt nok fra terminalen i Surnadal.

Tekst.m.innrykk: – Det er dessuten vanlig at når vi kjører varer til Oslo og får returlass, er det sjelden dette går direkte til Surnadal. Det går vanligvis til Trondheim, påpeker han.

Åpner 1. august

Hensikten med etableringen av ny terminal, er å oppnå bedre kontroll og derav ha bedre innvirkning på kvaliteten, samt at det skal bidra til å øke godsmengden for STP inn og ut av Trondheim.

Norli påpeker de har leid terminalkapasitet i Trondheim før, men da har andre hatt kontrollen.

Samarbeid med andre aktører er heller ikke noe nytt, men fra 1. august blir dette samarbeidet mer formalisert.

– Vi forventer noen synergier av det utvidete samarbeidet med tanke på at vi er fem eiere med en samlet omsetning på over 1 milliard, sier han.

STP er med en omsetning på 250 millioner nest størst i samarbeidet etter Toten Transport.

Felles for disse aktørene, er at de frakter gods som må innom Trondheim for videre distribusjon. Dette tar de nå kontroll over, og sørger for at de får transportere hverandres gods videre ut til sine respektive distrikter.

Vil yte bedre service

En slik terminal vil ha en stor flåte av biler til rådighet, og med oversikt over hvor det til stadighet er ledig kapasitet.

Dette medfører at de kan yte bedre service ut til sine kunder, og man håper at dette kan bidra til at de kaprer flere kunder.

– Det er viktig for enhver transportør å være tilknyttet områder med stor godsgjennomstrømning. Slik sett har vi vokst litt ut av terminalen i Surnadal, samtidig som terminalen i Trondheim skal bidra til at transportmengden også i vårt område vil øke, mener Norli.

Langtransport både fra Nord-Norge og fra Østlandet har Trondheim som endestasjon.

– Poenget er at lokale transportører er avhengige av samarbeid for å oppnå en størrelse som gjør oss interessante for våre kunder, sier han.

Dette skal igjen bidra til at de kan kapre større kontrakter sammen enn hver for seg, og også gjøre dem i stand til å ta opp konkurransen med utenlandske aktører.