Med 3,4% av arbeidsstyrken uten arbeid har Nesset den høgeste arbeidsledigheten blant kommunene i Driva sitt nedslagsfelt. I Sunndal er det 81 personer som står uten arbeid. Dette utgjør 2,2% av arbeidsstyrken. I Halsa er det 12 personer uten arbeid, noe som tilsvarer 1,5% av arbeidsstyrken. I Tingvoll er det 22 ledige som gir en ledighetsprosent på 1,5. I Surnadal var det 38 ledigmeldte personer ved utgangen av april. Dette utgjør 1,3% av arbeidsstyrken. Rindal ligger lavest på statistikken. Det er bare ni ledige personer i kommunen, noe som tilsvarer en ledighetsprosent på 0,9.

Tekst.m.innrykk: I april 2013 er det 2 731 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Dette tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken og er en økning i arbeidsledigheten på 0,6 prosent fra samme måned i fjor.

Tekst.m.innrykk: I april 2013 er 966 arbeidssøkere i ulike arbeidsmarkedstiltak, 101 flere en i april 2012. Til sammen gir dette en brutto arbeidsledighet på 3 697 personer i fylket. Ledigheten i Møre og Romsdal er nå 1,8 prosent for kvinner og 2,2 prosent for menn.

Tekst.m.innrykk: I landet er det 68 655 helt ledige. Dette er 2,6 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 2,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.