– Vi skulle helst sett en 10–15 ganger så høy pris