Mannen kjøpte først 50 gram av stoffet høsten 2010, ytterligere 50 gram i januar 2011 og så 100 gram måneden etter. Alle de tre narkotikapartiene var ifølge mannen ment til eget bruk. I Nordmøre tingrett avga mannen nylig en uforbeholden tilståelse. Befatning med så store mengder av stoffet over en halvårsperiode tilsier etter praksis en fengselsstraff på rundt ett år og seks-åtte måneder. I formildende retning la retten imidlertid vekt på at at saka er gammel, samt at mannen nå er til behandling, og i dag ikke misbruker narkotika.