Mongstukvartalet: Statsforvalteren ber om dokumentasjon

foto