UDI bygger ned mottakskapasiteten. Slik er situasjonen her

foto