Tingretten: – Banken har både rett og plikt til å avslutte kundeforholdet