Sitat fra Romsdals budstikke 08.11.22 i saken om Vistdal Bofellesskap:

– Jeg er nødt til å påpeke det, når noen er «forundret». Ser vi på historien, er det klart at hadde Nesset kommune gjort det de skulle, nemlig å koste på bofellesskapet en utbedring, hadde vi ikke sittet her i dag. Under valgkampen der ble det sagt at bare 4 mill. kr skulle til for å få det i god stand, og jeg kjempet for det. Ansvaret som storkommunen har tatt over fra tidligere Nesset ble veldig stort, når Nesset gang på gang brukte penger på andre ting istedenfor på oppgradering av bofellesskapet. Dette sier Sidsel Rykhus, AP.

Da de tre kommunene skrev Intensjonsavtalen for den nye storkommunen ble det bl.a. vedtatt at alle tre kommunene skulle gå inn i den nye kommunen med drifta i balanse og et disposisjonsfond av en viss % av budsjettet.

Det var ikke det som skjedde. Da 31.12.2019 kom hadde Nesset et driftsresultat, mindreforbruk, på 7,5 mill, Midsund hadde et merforbruk på 4,8 mill og Molde hadde et merforbruk på 84,16 mill. Dette var utgangspunktet den 01.01.2020.

Da syns jeg det blir feil at daværende varaordfører nå går ut og kritiserer Nesset for det de ikke hadde gjort. Det hadde vært bedre om hun også kastet et blikk over skulderen og betraktet hvordan hun selv var med å drifte gamle Molde inn i den nye storkommunen.

Og for ordens skyld. Selv om Bofellesskapet i Vistdal var rustet opp til topp standard hadde ikke det endret noe på kravet til beredskap for brann. Da Nesset flyttet beboere fra NOS, korttidsavdeling til VB ble det gjort en grundig vurdering over hvem som kunne bo der. De som fikk plass der måtte forstå en brannalarm, og de måtte greie å evakuere på egne bein. Men som vi alle kjenner til, når tiden går og vi blir eldre endres også den enkeltes selvhjulpenhet.

Og det har gjentatte ganger siden 2020, i ulike settinger, blitt spurt om hvordan brannsikkerheten ved VB ble ivaretatt.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal