Stabilt sjukefråvær i Møre og Romsdal, men ein kommune på Nordmøre skil seg ut