Begrunnelsen for tildelingen av prisen, var kraftverkgruppas langsiktige miljøfokus. Ved utdelingen ble det vist til det systematiske arbeidet med kartlegging, handlingsplan og ferdigstilling av prosjektet ”Opprydding i ytre miljø Aura”, som ble startet i 2001 og pågikk helt fram til i sommer. Blant annet ble det lagt vekt på at kraftverksgruppa har kartlagt og tatt vare på arbeiderhistorien lokalt, slik at dette kan brukes i ettertiden, at de har ryddet opp i anleggsområdene og sikret informasjon om anleggsdrifta ved Aura, og laget skilt til alle anleggsplasser langs jernbanelinja, fra inntaksmagasinet Holbu til Hammartoppen. Fagbevegelsens miljøpris skal gå til foretak som kan vise til konkrete miljøforbedringer. Prisen var et maleri laget av kunstneren Jøran Flo.