Hør Per Olav Lundteigen og Per Sandberg diskutere kommunesammenslåing. Klikk på videoen.