Lokale idrettslag har fått tildelt aktivitetsmidler av Sunndal idrettsråd. Fordelingen er etter fordelingsnøkkel bestemt av årsmøtet til SIR og godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets (MRIK).

Totalt fikk Sunndal kr 447029,- til fordeling.

Fordelingen ble oversendt MRIK til godkjenning og er nå utbetalt til idrettslagene.

Aller mest fikk Sunndal IL Fotball, og nest mest fikk Sunndal pistolklubb.

Her er de fordelte aktivitetsmidlene:

kr 16 238 Driva IL

kr 23 671 Grøa Idrettslag

kr 34 397 Kvass/Ulvungen Fk

kr 4 753 Nordvesten Klyvarlag

kr 2 884 Sunndal Golfklubb

kr 187 105 Sunndal IL Fotball

kr 11 719 Sunndal IL Friidrett

kr 22 327 Sunndal Il Håndball

kr 49 923 Sunndal Pistolklubb

kr 28 227 Sunndal Rideklubb

kr 3 928 Sunndal Svømme og Livrednings

kr 18 808 Sunndal Turnforening

kr 4 848 Sunndal Undervannsrugbyklubb

kr 13 077 Ulvungen IL

kr 25 124 Øksendal Idrettslag