Hensikten med avtalen er å formalisere samarbeidsforholdet og sikre god samhandling i beredskapsarbeidet før, under- og etter ekstraordinære hendelser og kriser.

Rammen er kommunens ROS-analyse, beredskaps- og kriseplaner, samt Surnadal Røde Kors  (SRK) sin egen beredskapsplan. I avtalen ligger blant annet at kommunen årlig skal bidra med 30 000 kroner som økonomisk kompensasjon for SKR sin beredskap og deltakelse ved hendelser og kriser.

– Det blir stadig flere beredskapssituasjoner og områder der kommunen og Røde Kors kan samhandle, eksempelvis ved vannutdelingen under frostperioden i vinter, sier ordfører Mons Otnes, som ser avtalen som en stor berikelse for kommunen. Kun 6–7 slike avtaler finnes i Norge hittil, men både Otnes og leder i SRK, Reidar Brøske, oppfordrer andre kommuner og RK-lokallag til å følge eksempelet.

– Med en slik avtale kvalitetssikres utførelsen og man skaper en gjensidig forpliktelse og solidaritetsfølelse, sier Brøske, som roser kommunen for engasjementet og velviljen.

God beredskap

Surnadal Røde Kors består av et hjelpekorps (HK) og en omsorgsdel (OMS). Til sammen har disse over 50 medlemmer, rundt 35 av disse aktive. HK ble startet for to år siden, og av totalt 40 medlemmer, er 20 nå godkjente livreddere.

– Vi har blant annet 40 prosent av Trollheimen, 11–12 godt besøkte turisthytter, så når folk trenger hjelp utenfor allfarveg, da er det viktig å ha en beredskap, sier leder i HK, Lars Polden.

Med lang kystlinje, samt mange elver og vann i kommunen, har HK nå et pågående prosjekt med vannberedskap. HK har ellers systematisk bygd seg opp både med kompetanse og utstyr, for stadig raskere utrykning.

– Målet nå er å skaffe midler til en mannskapsbil, som også er stor nok til å trekke redningshengeren vår, sier Polden.

Trenger folk

Mens HK bidrar ute i terrenget, opererer OMS på det personlige plan. Denne kan eksempelvis ta vare på pårørende, eller fungere som «nettverksåpnere» til flyktninger og andre som skal integreres i samfunnet.

– Vi er ikke så synlige og kjent som HK, men vi driver blant annet med arrangementer for eldre og uføre, som ettermiddagskaffe og årlige bussturer. En besøkstjeneste, som skal dekke et behov som ikke kommunen dekker, er også under oppseiling, men vi mangler mannskap, sier leder i omsorgsgruppa, Liv Brunvatne.

Folk oppfordres til å bli med i Surnadal Røde Kors,  både som besøksvenner og i andre funksjoner.