Økonomisjef Trond Håskjold får merknader til regnskapet for 2012 av kommunerevisjonen. Håskjold har tilbakeført momsrefusjon i regnskapet etter bygging av Øye barnehage og han har satt av eierløse penger han har funnet i banken på kommunale fond. Dette har økonomisjefen gjort uten politiske vedtak.

Kommunerevisjonen påpeker dette som feil i sin revisjonsberetning. Håskjold tar sjølkritikk og sier han nok har strukket forskrifta lenger enn den rekker, men sier også han mener å ha handlet i tråd med kommunestyrets intensjoner og ikke gått i mot intensjonene.

- Dette er feil jeg må opplyse om, og det skjer på direktesendt tv til hele verden, sier Håskjold.

Kommunerevisor Harald Dyrnes mener Surnadal kommune generelt gjør en bra jobb med regnskapet og økonomioppfølgingen og sier Håskjold gir god greie for de merknader revisjonen har til årets regnskap.

Surnadal kommune behandler regnskapet som en av sakene i dagens kommunestyremøte. Og politikere som entrer talerstolen gir økonomisjefen støtte og mener han nok ikke har handlet med onde hensikter.