Fredag før påske ble DNB dømt i Høyesterett i Røeggen-saken. Nå rydder banken opp. DNB kontakter kunder som omfattes av dommen, og gir dem mulighet til å søke kompensasjon.

- Nå skal vi rydde opp så raskt som mulig og følge premissene som ligger i dommen, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Høyesterett la stor vekt på at informasjonen Røeggen fikk fra banken inneholdt faktiske regnefeil i forhold til lånefinansieringen, i kombinasjon med at informasjonen var for optimistisk. De la også vekt på at Røeggen ikke var profesjonell investor, og at investeringen ble lånefinansiert. Kombinasjonen av disse tingene gjorde at avtalen ble satt til side, og at Røeggen får tilbake renter og gebyrer på lånet han tok opp.

- Under sakens gang i retten fant vi selv noen feil i informasjonen Røeggen hadde fått fra oss. Disse feilene beklaget vi i retten, informasjonen fra banken skal selvsagt være riktig. Både Røeggen og de andre ikke-profesjonelle kundene som har saker i Finansklagenemda som berøres av dommen får kompensasjon så snart det er praktisk mulig. De trenger ikke å foreta seg noe som helst, sier Bjerke.

Kundene vil få brev

- Vi har brukt påsken til å gå gjennom alle aktuelle produkter som er solgt for å finne ut om dommen får betydning for flere kunder. Det gjør den. Vi har funnet samme beklagelige feil i syv andre produkter utover de to som er omhandlet i Røeggen-saken. Nå vil vi så langt det lar seg gjøre kontakte kundene som har lånefinansiert investeringer i disse produktene, og gi dem mulighet til å søke om kompensasjon, sier Bjerke.

Det er 217 kunder med lånefinansiering som allerede har henvendt seg til Finansklagenemda om de samme produktene som Røeggen investerte i til. I tillegg er det rundt 90 kunder som har klaget på andre lånefinansierte produkter med samme feil som førte til dom i Høyesterett. Alle disse kundene vil kompenseres så raskt som mulig.

DNB har allerede hatt møte med Finansklagenemda, og fortalt at banken starter utbetaling til disse kundene som en følge av Røeggen-dommen. De rundt 300 berørte sakene i nemda medfører en kompensasjon fra DNB på nær 60 millioner kroner.

10 år gamle saker

- Det er over 10 år siden disse kundene investerte, og mange kan ha glemt hvilke produkter de investerte i. Derfor går vi nå gjennom alle kundelistene, og gjør det vi kan for å få tak i de kundene som denne dommen har betydning for. Vi er opptatt av å få avsluttet saken på en ryddig og effektiv måte, sier Bjerke.

DNB har i løpet av påsken satt opp egne team på kundeservice som skal behandle henvendelsene fra kunder som er omfattet av dommen. De behandler i første omgang de sakene som har ligget på vent i Finansklagenemda, og kommer til å behandle henvendelsene fra de andre kundene som omfattes av dommen etter hvert.

Forutsetningen for å kunne søke om kompensasjon er at man er rammet av samme feil som Røeggen, at man har lånefinansiert investeringen og at man ikke er profesjonell investor.