Det var i 2011 representanter fra Sunndal kommune og det lokale næringsselskapet var på studietur i Mosjøen, hvor de fikk høre om en ordning hvor unge jobbet som artister gjennom sommeren. De satte sitt preg på sentrumsbildet, og skapte liv og røre. Men det stoppet ikke der; de unge fikk også gjennom prosjektet etablererveiledning, og lærte seg hvordan kulturen kan bli til et levebrød.

– Vi har helt siden den gangen ønsket å dra i gang et slikt tilbud også i Sunndal, sier ordfører Ståle Refstie.

«Entertainere»

Det er unge i alderen 16–25 år som kan søke på KUL sommerjobb. Søknadsfristen er 3. juni, prosjektet starter opp mandag 17. juni og vil vare til fredag 5. juli.

Fire eller fem unge skal ansettes i disse tre ukene, og de får tarifflønn for å være artister, lover avdelingsleder ungdom, Steinar Husby.

– Vi er ute etter noen som vil være «entertainere». Noen som vil lage show, liv og røre rundt om på Sunndalsøra, og få betalt for det.

Husby forteller at det blir faste arenaer i sentrum, der hvor folk ferdes. Ungdommene kommer dermed til å sette sitt preg på sentrumsbildet under årets kulturfestival. Underholdningen kan være alt fra dans og teater til sjonglering, stand up, karikaturtegning eller musikk. Eller noe helt annet.

Interesserte kan sende en søknad med rask oppsummering av utdanning og ferdigheter, samt eventuelt bilder eller opptak, til Husby.

– Vi kommer til å vurdere søknadene som kommer inn, og legger i utvelgelsen vekt på å finne fram til noen som er kreative, kan ta eget initiativ og ikke er redde for å være synlige.

Kultur som levebrød

Gjennom de tre ukene prosjektet varer, vil Sunndal Næringsselskap også gi de unge kulturutøverne etablererveiledning.

De skal lære hvordan hobbyen kan bli til et levebrød, hvordan de kan drive et selskap som tjener penger på kultur. Kanskje kan de finne egne oppdrag, og kanskje kan de til og med fortsette å tjene penger etter at sommerjobben er over. Husby forteller at etablererveiledningen skal foregå innenfor arbeidstida. Det blir også avsatt tid til øvinger.

– Det er ikke meningen at de skal stå på en scene fra åtte til fire hver dag, sier avdelingslederen.

Pilotprosjekt

I sommer kjøres KUL sommerjobb som et pilotprosjekt. Men målet er å få etablert ordningen fast.

– Nå håper vi at mange søker på jobbene, og at dette skal bli en storsuksess nå i sommer.