Kvikk Lunsj-reklamen vises for tida på TV 2, og kan også sees på YouTube på internett. Filmsnutten er fra Eikesdal i Nesset kommune. En far og datter går ut på tur i dårlig vær, men opplever at været endrer seg, samtidig som den storslåtte naturen med overveldende utsikt møter dem. De trosser regn, glatte steiner og kommer seg opp fjellet. Fra sangen Higher Love med James Vincent McMorrow: "Let me feel how strong you can be!" og "There must be å higher love".

På toppen og i mål kan de nyte smaken av Kvikk Lunsj, kjekssjokoladen fra Freia. "Du angrer aldri på en tur" er tittelen på filmsnutten, og den handler om at det er sjelden man angrer på en tur hvis man biter tennene sammen og kommer seg ut.

Her kan du se videoen.

– Kjempefilm!

– En kjempemessig film laget av regissørene bak filmen om Kon-Tiki. Reklamefilmen formidler mer selve turopplevelsen og det positive med å være på tur, enn Kvikk Lunsjen, som blir inntatt på toppen av Katthammaren, slår ordfører Rolf J. Hurlen fast til Driva. Han har sett filmen både på TV 2 og på internett og har fått mange tilbakemeldinger på den.

– Det har vært utelukkende positive reaksjoner. Sjøl fikk jeg veldig lyst til å gå på tur når jeg så filmen.

Men en reaksjon ble ikke som forventet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nemlig påklaget vedtaket om bruk av helikopter i forbindelse med filmingen.

– Det er frustrerende at vi hele tida skal holde på med dette og ta opp og stadige omkamper i byråkratiet. Vi prøver å legge til rette for folkehelse og attraksjoner mot de fantastiske mulighetene vi har her i Nesset, og så opplever vi dette. Når man ser effekten av reklamen og setter dette opp imot helikopterfilmingen, blir dette meningsløst. Det ligger veldig mye positivt i reklamefilmen, ikke minst det at folk får lyst ut på tur, sier Hurlen, som ble overrasket over klagen.

– Vi har i lang tid hatt problem med bruk av helikopter til formål som dette. Nå trodde vi at dette var i orden i og med at Dovrefjell Nasjonalparkstyre har fått forvaltningsmyndighet over Katthammaren. Dovrefjell Nasjonalparkstyre består av åtte kommuner og fire fylkeskommuner. Nasjonalparkstyret behandlet søknaden fra oss om bruk av helikopter i forbindelse med reklamefilmen, og de ga tillatelse. Fylkesmannen klaget imidlertid på deres avgjørelse. Nasjonalparkstyret opprettholdt sin avgjørelse. Saka har dermed gått videre til Direktoratet for naturforvaltning, som har omgjort vedtaket og sendt klagen til Miljøverndepartementet, forteller Hurlen til Driva.

Ba om utsettelse

Reklamefilmen er laget og det er ikke noe å gjøre med det, men for Nesset kommune betyr klagen at det kan bli ytterligere problem med bruk av helikopter i framtida.

– Medhold i klagen hos Miljøverndepartementet vil bety at vi ikke får bruke helikopter til filming og transport av filmutstyr opp på Katthammaren. Jeg har vært i kontakt med Miljøverndepartementet og invitert dem til Nesset for å se på forholdene før de tar en avgjørelse, sier Hurlen.

– Vi vil ha faste retningslinjer. Og vi ser for oss at det kan åpnes for bruk av helikopter til frakt av utstyr til Katthammaren i en periode på en til to uker, for eksempel i forbindelse med Eikesdalsdagene.

Ordføreren presiserer at helikoptrene brukes til frakt av filmutstyr og til filming.

– Basehoppere og andre er så spreke at de kommer seg opp på Katthammaren uten bruk av helikopter.