Ble dømt for fem tilfeller av seksuelt krenkende atferd overfor mindreårige

foto