- Jo lengre jeg var der, jo mer skjønte jeg at jeg ikke skjønte