Daglig leder sa opp. Dette sier styreleder om jobben med å finne ny

foto