Storsvingen i Nordmarka. Foto: Magne Lillegård

Fylkesveg 65 mellom Skei og Betna var ikke strødd over Nordmarka, da en finsk semitrailer kjørte av vegen i morges.

På det glatte føret sklei semitraileren rett fram i svingen. Etter utforkjøringa ble det strødd.

I vegvesenets hefte over vintervedlikehold skal Fv. 65 over Nordmarka strøes 3-4 timer etter krav om tiltak er utløst.

Da blir spørsmålet i denne saken, hva som er- og hva som utløste krav om strøing.

Trafikken dirigeres forbi stedet. Bilberging kan ikke skje før traileren er tømt, og ingen kan si hvor lang tid dette vil ta.

Når berginga begynner vil vegen bli stengt og politiet oppfordrer billister til å benytte omkjøringsmuligheter.

Sjåføren ble sendt til rutinesjekk hos lege etter utforkjøringa og viste seg å være uskadd.