- Dette er en skole vi, og jeg tror alle, vil gå for