Datasenternæringen bidrar til økt verdiskaping i hele landet