– Det begynner å bli en forgubbing langs elva, slår Lars Jostein Tellesbø fast.

Han er grunneier langs Surna, selger fiskekort og leier ut vognplass til fiskere. Mange av fiskerne som camper på Tellesbø er alle pensjonister og veteraner i elva og har minst 15 års fartstid på Tellesbø. En av dem er Halvor Svee.

– Fin og rolig plass å være på. Vi har vogna vår her tre måneder hvert år, sier Halvor Svee, nettopp ankommet sammen med fire andre for å sette klar to vogner til fisket starter.

– Er ikke her på åpningen, men kommer den andre (juni) og blir noen dager, sier Svee.

Moldenseren tilhører nok majoritetsfiskerne i Surna. Godt voksne menn rundt pensjonsalder. Dette bekymrer grunneiere, lag og foreninger langs elva. Åtte av dem søkte støtte fra stiftelsen Norsk Laksefestival. Festivalen har et fond tiltenkt rekrutterings, kultiverings- og miljøarbeid langs elva og tiltak for å få ungdom ut i naturen. Tellesbø/Ranes fiskelag får midler fra stiftelsen til et rekrutteringstiltak. Stenger, sluker og vadere blir kjøpt inn og barn og unge invitert til to dager med introduksjonsfiske i elva. Alle som har lyst å prøve fra fem år og oppover er hjertelig velkommen. Dato for tiltaket blir fastsatt snart og blir annonsert i lokalmedia.

– De som har utstyr får lov til å ta med det, ikke så mye vi får kjøpt med pengene vi har fått, sier Tellesbø.

Les mer og Surna og de andre elvene i distriktet i onsdagens Driva.