Flere tilbud står i fare for å ikke starte opp kommende skoleår