Bevilger penger til minnelund ved kirkene i Todalen og Mo

foto