Det skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding tirsdag. Saken er meldt til Statsforvalteren.

– Det er svært beklagelig at slike saker oppstår. Heldigvis ble dette avdekket relativt tidlig av en observant fastlege. Det gjorde at vi raskt fikk avklart at dette ikke hadde hatt noen uheldige konsekvenser for pasientene. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at vi blir bekymret når slike hendelser oppstår. Vi forventer at tidligere kjente feil ikke gjentar seg i Helseplattformen, sier administrerende direktør Olav Lødemel.

Han opplyser til Romsdals Budstikke at det var en lege fra et fastlegekontor i Molde som avdekket feilen. Legen varslet support på radiologsystemet Radiant.

De 46 manglende svarene var fordelt mellom ulike steder i fylket. I løpet av ei gjennomsnittsuke gjennomføres det cirka 3.000 polikliniske undersøkelser i Møre og Romsdal, opplyser Lødemel.

Oppdaget av fastlege

Helseforetaket beskriver det som har skjedd slik:

«8. mai ble det radiologiske fagmiljøet i Helse Møre og Romsdal gjort kjent med at svar på røntgenundersøkelser ikke var sendt til fastlegekontor og legevakt. Feilen ble oppdaget av en fastlege på et legesenter som etterlyste svar.

 Fagmiljøet foretok da en grundig gjennomgang av utsendte røntgensvar, og avdekket av til sammen 46 undersøkelser tatt i perioden 27. april til 8. mai ikke var sendt ut.

Svarene ble sendt på nytt til mottaker samme dag som feilen ble oppdaget, og sammen med fagmiljøet på St. Olavs hospital ble det igangsatt en gjennomgang for å avdekke om dette hadde fått konsekvenser for pasientene. Det ble fastslått at ingen pasienter har fått prognosetap, og at alle pasienter er ivaretatt.»

Har skjedd før

Liknende feil har tidligere vært avdekket i forbindelse med innføringen av Helseplattformen på St. Olavs Hospital.

Foretakstillitsvalgt overlege Igor Jokic sier til Sunnmørsposten at hendelsen gjør at tiltroen til systemet er ytterligere redusert.

– Nå ser vi at gamle feil med Helseplattformen dukker opp på nytt. Vi har vært forsikra om at tidligere feil har vært korrigert og retta. Det som har skjedd her er det samme som har skjedd på St. Olav. Det er også en erfaring vi har fra Danmark og Finland; det er forsikra om at feil er retta, og så dukker det opp igjen, sier Jokic.