Banksjef Jonny Engdahl roser frisklivsbølgen som Sunndal kommune har tatt initiativ til.

Sunndal Sparebank er en av de lokale bedriftene som har tatt en aktiv rolle og kastet seg med på bølgen allerede. Banken ser på tiltaket som kjempeflott, og mener det  passer som "hånd i hanske" i forhold til å bygge identitet, omdømme og attraktiviteten til Sunndal som bo- og arbeidssted. Det framgår i en pressemelding fra banken.

Banken støtter tiltaket med gavemidler og et mindre lån. I tillegg skal bankens ansatte delta i prosjektet.

- Vi tror dette er en god investering for en enda friskere arbeidsstokk og mer motiverte ansatte. Engdahl understreker:

- Skal vi lykkes med å bygge den attraktiviteten og posisjonen vi ønsker å ha i framtiden, er det viktig at lokalt næringsliv engasjerer seg. Også i TV2 Sporty-prosjektet. Den enkelte bedrift og lokalsamfunnets engasjement og interesse er det som vil avgjøre suksessen i alt vi gjør. I kjølvannet av finanskrisen 2008 har vi hatt en del utfordringer lokalt. Folketallet er gradvis redusert. Trenden må snus. Det må investeres i real- og humankapital framover. TV2 Sporty kommer vel i siste kategori i så måte.

Nå utfordrer han andre bedrifter til å delta på "frisklivsbølgen".

- Ta initiativ. Ta ansvar. Bidra til å bygge Sunndal som et attraktivt sted og bo og arbeide i. Vi tar utfordringen og har som mål å gå av med seieren som "beste bedrift"! Andre som tar utfordringen?, spør Engdahl.

Kommunens frisklivsbølge var også tema på et møte i næringsforeninga onsdag morgen. En god håndfull bedrifter var representert, og viste interesse for å delta.

- Det var positiv stemning, så jeg håper vi får med flere, sier folkehelsekoordinator Anne Berit Vullum.